FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:
„VELTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla „VELTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cel projektu:
Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:
Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia działalności gospodarczej w okresie epidemii COIVID- 19.

Wartość projektu (całkowita):
56 232.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
56 232.00 PLN